Press Release

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกใช้เทคโนโลยีระบบสายสัญญาณจาก TE Connectivity รองรับถึง 100 กิกะบิต

TE Logo

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาสู่อนาคต
ด้วยเทคโนโลยีระบบสายสัญญาณชั้นเลิศจาก TE Connectivity
เสริมศักยภาพความเร็วระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ได้ในระดับสูงสุดถึง 100 กิกะบิต รองรับการใช้งานได้ยาวนานถึง 25 ปี

khonkaen university

บทบาทหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำคัญด้านเทคโนโลยีนั้น
มีพันธะหลักคือก็คือ การเป็น “Digital Technology for Excellent Academy ”
กล่าวคือ เป็นการนำเอาดิจิตอลเทคโนโลยีทั้งหลายเพื่อการนำไปใช้
โดยผ่านกระบวนการทำให้เกิดสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา
โดยได้ปรับใช้ระบบดิจิตอลเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ
ทั้งในแง่ของการลดระยะเวลาในการทำงาน, ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองผู้ใช้งาน
, บุคลากรและนักศึกษาให้ได้ทันท่วงที ผ่านเทคโนโลยีและระบบไอทีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

การศึกษากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

den

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้กล่าวว่า
จริงๆ แล้ว เรื่องของการนำเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้นั้น
ทางสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พยายามทำเรื่องนี้มาหลายปี
ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยชุดก่อนหน้านี้
ได้พยายามที่จะผลักดันนโยบาย Digital Economy มาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน
ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารก็รับเอานโยบายดังกล่าวมาใช้ด้วย
เริ่มตั้งแต่ด้าน Back Office ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการโครงสร้างใหม่
ผ่านกระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาในแง่ของการเป็น Digital Literacy
ไม่ใช่แค่เป็นแค่ Computer competency เท่านั้น
ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับคนในยุคดิจิตอลนี้
แต่เรื่องของ Literacy คือความตระหนักรู้ในเรื่องของยุคดิจิตอลนั่นเอง

แต่สำหรับการที่จะได้มาซึ่งความตระหนักรู้ในเรื่องของดิจิตอลทั้งหมดนั้น
มข. จึงได้วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบดาต้าเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยใหม่
โดยมุ่งเน้นมาที่ตัวอุปกรณ์ระบบสายสัญญาณที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
เพื่อใช้ในงานด้านระบบไอทีของมหาวิทยาลัยที่รองรับผู้ใช้งานทั้งคณาจารย์, บุคลากร
และนักเรียนนักศึกษามากกว่า 50,000 คน ทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.เด่นพงษ์ เล่าให้ฟังต่อว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องการให้เกิดปัญหา
และอุปสรรคในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดดิสก์, เรื่องของเซิร์ฟเวอร์,
เรื่องของระบบความเร็วในการตอบสนองด้านไอที จึงพัฒนาระบบเป็นแบบเวอร์ชวลไลเซชัน
และบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลางผ่านทางดาต้าเซ็นเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย

kit

ด้าน ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง กล่าวเสริมว่า
ทางมหาวิทยาลัยต้องการระบบดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จึงได้ตัดสินใจอัพเกรดห้องดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเคเบิลทั้งหมด
โดยมีการวางระบบรางใหม่, สายสัญญาณในส่วนของสายทองแดงเป็นแบบ CAT6,
สายสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง และตู้แร็กพร้อมอุปกรณ์ในการจัดการสายต่างๆ ที่ครบถ้วน

เลือกโซลูชันจาก TE Connectivity วางระบบสายสัญญาณ รองรับถึง 100 กิกะบิต

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ย้ำต่อว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ
ได้ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท TE Connectivity (TE) ซึ่งได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำด้านระบบสายสัญญาณของดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ
และมีผู้ใช้งานซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทางภาครัฐและเอกชนหลายแห่งใช้โซลูชันจาก TE อีกทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ TIA-942 ซึ่งเป็นมาตรฐานของดาต้าเซ็นเตอร์
และที่สำคัญระบบสัญญาณดังกล่าวนี้ รองรับความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ได้ตั้งแต่ระดับ 40 – 100 กิกะบิต (อุปกรณ์ด้านระบบสายสัญญาณของTE ที่ใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย
สายไฟเบอร์ MPO, ตู้แร็ก Q-Frame และรางไฟเบอร์ Fiber Guide)

rak

ด้านคุณรักเกียรติ หงษ์กาญจนพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ประจำภาคพื้นอาเซียนเหนือ ของ TE เสริมว่า
TE เป็นเป็นผู้ผลิตวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญๆ อยู่ 3 เรื่อง
ประเด็นแรกคือเทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาซึ่งมีผลิตภัณฑ์

และเทคโนโลยีออกมาใหม่เป็นจำนวนวนมาก และมีความหลากหลายให้เลือกใช้งาน
เพื่อที่จะสามารถรองรับแอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ประเด็นที่สองเรื่องของ Future Proof ที่สามารถพิสูจน์ได้จากการใช้งานจริงว่า ความเร็วที่โซลูชันที่ทาง TE รองรับนั้นสามารถขยับขยายได้จริงตามที่กล่าวไป
เช่นจาก 10 ไปเป็น 40 ไปเป็น 100 กิกะบิต
ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรื้อระบบหรือรื้อสายสัญญาณใหม่ทั้งหมด
เมื่อต้องการอัพเกรด และประเด็นสุดท้ายก็คือความคงทน ซึ่งคุณรักเกียรติบอกว่า
ระบบสายสัญญาณของ TE นั้นได้รับการยอมรับว่ามีความคงทนเป็นอย่างมา
และสามารถรับประกันระบบอย่างยาวนานถึง 25 ปี

มั่นใจทีมงานและแผนการดำเนินการจาก TE Connectivity

ในแง่ของทีมงานที่เข้ามาดูและติดตั้งนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความร่วมมือจากทางบริษัท เฟิร์สวัน ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญของทาง TE ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในแง่ของระบบไอที โดยทาง TE มองเห็นแล้วว่าระบบสายสัญญาณที่ต้องมีขีดความสามารถในการรองรับกับยูสเซอร์เป็นจำนวน 50,000 กว่ารายนั้นจำเป็นต้องใช้บริษัทผู้ติดตั้งที่มีความรู้ความเข้าใจ สำหรับบริษัท เฟิร์สวัน เป็นพาร์ทเนอร์ของ TE ที่มีบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความสามารถ ได้รับการอบรมและมีประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีทั้งระบบสายสัญญาณแบบทองแดง (Copper) และแบบใยแก้วนำแสง (Fiber-Optic) ตามมาตรฐานสากล

ความคุ้มค่าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจาก TE  Connectivity

ปัจจุบันโครงสร้างระบบไอทีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีทั้งระบบสายและไร้สาย มีอุปกรณ์ด้านไวร์เลสอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยราวๆ 2,000-3,000 AP และมียูสเซอร์ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราวๆ 12,000 คน และนักศึกษาทั้งหมดอีก 39,000 คน รวมถึงคณะและส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการใช้งานต้องผ่านโครงสร้างระบบสายสัญญาณชุดใหม่นี้

ดร.เด่นพงษ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า
“ดาต้าเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปรียบเสมือนผู้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
มีลักษณะคล้ายการออกแบบเมืองขึ้นมา ต้องเริ่มโครงสร้างพื้นฐานก่อน
เช่น สายสัญญาณก็เหมือนกับถนนที่เรากำลังจะสร้าง ซึ่งต้องมาวิเคราะห์ว่ามันพร้อมที่จะขยายไปในอนาคตมากแค่ไหน
, สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์และแอพพลิเคชันต่างๆ ได้เท่าไหร่
, เราต้องมีเทคโนโลยีที่ครอบคลุมความต้องการนั้นด้วย เช่นระบบสายสัญญาณที่เราเลือก แน่นอนว่ามันแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก อย่างต่ำก็ 10 ปี ขึ้นไป ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าถ้าลงทุนแล้วต้องคุ้มค่ากับการลงทุนทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วย
ซึ่งไม่ต้องมารื้อทำใหม่ แค่ต่อยอดจากระบบเดิมก็ทำงานได้ทันที
นี่คืออีกเหตุผลที่เราเลือกระบบสายสัญญาณจาก TE  Connectivity เพื่อรองรับอนาคตการเติบโตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

Tags

jetboat

Jetboat is a Bangkok-based tech blogger and has more than ten years of blogger sence in Thailand Specializes in mobile application , tech industries , security ,gadget, mobile marketing ,social network.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker